Informace o areálu

Sjezdovka:

Sjezdovka se nachází na mírném severním svahu. Měří 250 metrů a svým profilem je vhodná především pro děti a začínající lyžaře. Její dostatečná šířka po celé délce přináší pohodlnou jízdu pro všechny lyžaře. Sjezdovka je přehledná, od spodní stanice vleku je vidět až na její vrcholek, takže jak obsluha areálu tak např. i rodiče mají dokonalý přehled o pohybu všech lyžařů na svahu.

Běžkařské tratě:

Vzhledem k výborným sněhovým podmínkách jsme pro vás připravili a upravili několik lyžařských tras po okolí Pecky. V blízkosti vleku jsme nachystali také běžecký okruh na bruslení. Přijďte si zasportovat.

Dopravní zařízení:

O přepravu lyžařů se stará lyžařský vlek TATRAPOMA.

Pravidla chování na sjezdovce:

1. OHLEDUPLNOST K JINÝM: Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST: Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.
3. VOLBA SMĚRU: Lyžař na svahu, má-li možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem pohybujícím se na svahu pod ním.
4. PŘEDJÍŽDĚNÍ: Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY: Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.
6. ZASTAVENÍ: Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
7. STOUPÁNÍ: Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.
8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE: Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení.
9. V PŘÍPADĚ NEHODY: Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.
10. IDENTIFIKACE: Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.